เพิ่มปริมาณออกซิเจนในเลือด เพิ่มภูมิคุ้มกัน ด้วยเลือดจระเข้

เพิ่มปริมาณออกซิเจนในเลือด

เพิ่มปริมาณออกซิเจนในเลือด เพิ่มภูมิคุ้มกัน ด้วยเลือดจระเข้

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าการที่คนเราสามารถมีชีวิตอยู่ได้นั้นก็เป็นเพราะร่างกายมีก๊าซออกซิเจน (Oxygen) ที่เป็นปัจจัยสำคัญของการดำรงชีวิต โดยร่างกายของเรานั้นใช้ก๊าซออกซิเจนในกระบวนการต่างๆ หลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระบวนการหายใจ หลักการคือเราจะนำก๊าซออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายโดยการหายใจเอาอากาศเข้าไปในปอด และเมื่อก๊าซออกซิเจนเข้าสู่ปอดก็จะเกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนก๊าซเพื่อให้ก๊าซออกซิเจนเข้าไปจับฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงและเข้าสู่หัวใจ จากนั้นหัวใจจะทำการส่งเม็ดเลือดแดงที่เต็มไปด้วยออกซิเจนนี้ไปยังอวัยวะต่างๆ เพื่อเข้าไปหล่อเลี้ยงรักษาให้เซลล์มีชีวิตอยู่ต่อไป อาทิ เซลล์สมอง เซลล์กล้ามเนื้อ เซลล์ไต เซลล์ตับ เป็นต้น ดังนั้นถ้าร่างกายเกิดภาวะขาดออกซิเจนหรือได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอต่อความต้องการ ก็จะทำให้เซลล์เหล่านี้ตายและส่งผลให้อวัยวะของร่างกายตายตามไปด้วย

เพิ่มปริมาณออกซิเจนในเลือด ออกซิเจนในเลือด

นอกจากนี้มนุษย์ยังใช้ก๊าซออกซิเจนในกระบวนการเมตาบอลิซึม (Metabolism) หรือที่เรารู้จักกันในนามของกระบวนการเผาผลาญพลังงาน ที่ออกซิเจนนั้นเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญสำหรับการสังเคราะห์เพื่อเปลี่ยนอาหารมาเป็นพลังงานให้แก่ร่างกาย รวมถึงกระบวนการรักษาซ่อมเซลล์และเนื้อเยื่อภายในต่างๆ ของร่างกายที่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยออกซิเจนเป็นตัวดำเนินการฟื้นฟูเพื่อให้ในร่างกายกลับมาอยู่ในสภาพสมบูรณ์ รวมทั้งการสร้างเส้นเลือดขึ้นใหม่ ทำให้ระบบภายในร่างกายได้หลอดเลือดที่แข็งแรง และมีปริมาณหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงเนื้อเยื่อส่วนปลายมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ร่างกายของเรายังใช้ออกซิเจนในการสังเคราะห์เอนไซม์และวิตามินต่างๆ ที่เข้าสู่ร่างกายเพื่อนำไปใช้อย่างตรงจุด และเมื่อร่างกายสามารถใช้ประโยชน์ต่างๆ จากแร่ธาตุเหล่านั้นก็จะเป็นการเพิ่มระดับภูมิคุ้มกันให้ร่างกายสุขภาพแข็งแรง

ในปัจจุบันนี้มนุษย์เรามีเทคโนโลยีที่เข้ามาส่งเสริมคุณภาพการใช้ชีวิตมากมาย และหนึ่งในแกดเจ็ตที่น่าจับตามองและเป็นสิ่งที่คนรักสุขภาพหันมาใช้มากขึ้นคือเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วและนาฬิกาสมาร์ตวอชที่มีฟังก์ชันการวัดระดับออกซิเจนในเลือด โดยหลักการทำงานของทั้งสองเครื่องนี้เหมือนกันตรงที่สามารถตรวจวัดระดับค่าความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือด ถ้าหากตรวจพบค่าออกซิเจนในเลือดต่ำ (Hypoxemia หรือ Hypoxia) อาจจะเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าภูมิคุ้มกันของคุณต่ำลง ซึ่งภาวะนี้บ่งบอกโรคในเบื้องต้นได้ตั้งแต่ความผิดปกติของปอด โรคโลหิตจาง โรคหัวใจ ภาวะอ้วน โรคที่เกี่ยวข้องกับหลอดลมและปอด เป็นต้น โดยโรคเหล่านี้จะทำให้ปอดทำงานได้ไม่เต็มที่ ร่างกายจึงเกิดภาวะขาดออกซิเจนในที่สุด ดังนั้นผู้ที่ตรวจพบภาวะออกซิเจนลดต่ำลงนี้จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง เพิ่มปริมาณออกซิเจนในเลือด เพื่อให้ร่างกายกลับมาแข็งแรงและห่างไกลจากโรคร้ายทั้งหลาย

เพิ่มปริมาณออกซิเจนในเลือด

เทคนิคง่ายๆ ในการ เพิ่มปริมาณออกซิเจนในเลือด

คุณสามารถ เพิ่มปริมาณออกซิเจนในเลือด ได้จากหลากหลายวิธีได้แก่ การออกกำลังกายเป็นประจำ อย่างน้อยวันละ 30 นาที โดยนี่เป็นวิธีพื้นฐานที่ไม่ใช่แค่ช่วยเพิ่มปริมาณออกซิเจนในเลือด หากแต่ยังมีส่วนช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายของคุณแข็งแรงอยู่เสมอด้วย และอีกหนึ่งสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือการดื่มน้ำให้เหมาะสมกับค่าร่างกาย โดยปกติแล้วน้ำดื่มทั่วไปจะมีค่าออกซิเจนอยู่ที่ประมาณ 7 มิลลิกรัมต่อลิตร ดังนั้นถ้าอยากให้ร่างกายทำงานอย่างสมบูรณ์แบบ คุณจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดื่มน้ำให้เพียงพอเพื่อให้ร่างกายนำไปใช้กับระบบเซลล์และระบบขับถ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกเหนือจากเทคนิคง่ายๆ เหล่านี้แล้ว ยังมีอีกหนึ่งสารอาหารเสริมที่คุณอาจจะคิดไม่ถึงว่าสามารถช่วยเพิ่มปริมาณออกซิเจนในเลือดให้แก่ร่างกายได้เป็นอย่างดีนั่นคือ “เลือดจระเข้

 

วิธีการเพิ่มปริมาณออกซิเจนในเลือดด้วยการรับประทานสารอาหารเสริมจากเลือดจระเข้นั้น ไม่ได้จำเป็นที่จะต้องรับประทานอาหารที่ปรุงมาจากเนื้อของจระเข้แต่อย่างใด หากแต่เป็นการรับประทานเลือดจระเข้ที่ผ่านกระบวนการสกัดแห้งมาแล้ว โดยขั้นตอนในการนำเลือดของจระเข้มาสกัดนั้นไม่ได้เกิดจากการทารุณสัตว์ แต่จะใช้หลักการเดียวกับการบริจาคเลือดในคน โดยจระเข้หนึ่งตัวจะถูกนำเลือดออกมาในปริมาณเพียง 200 มิลลิลิตรเท่านั้น เมื่อเจาะเลือดเสร็จแล้วจระเข้ตัวนั้นก็จะถูกปล่อยตัวกลับไปใช้ชีวิตตามธรรมชาติต่อไป เหตุผลที่ต้องใช้เลือดจระเข้มาสกัดทำผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนั้นเป็นเพราะว่า ฮีโมโกลบินในเลือดจระเข้สามารถกักเก็บปริมาณของออกซิเจนได้มากถึง 100 เท่า นี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกต่างก็ให้ความสนใจในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเลือดจระเข้เพื่อพัฒนา และนำมาคิดค้นเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่จะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายมนุษย์ได้อย่างเห็นผล

เลือดจระเข้ อาหารบำรุงเลือด เพิ่มปริมาณออกซิเจนในเลือด

จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ชัดว่าถ้าร่างกายเรามีค่าออกซิเจนในระดับที่ดี ก็จะสามารถฟื้นฟูร่างกายจากโรคต่างๆ ที่กำลังเผชิญอยู่ได้ ดังนั้นการสร้างภูมิคุ้มกันและรักษาสุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรงจึงเป็นเรื่องที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้ที่เราต้องเผชิญกับปัญหามลภาวะฝุ่น PM2.5 และโรคระบาดไวรัสโคโรนา-19 เราจึงอยากขอให้ทุกๆ คนหันมาใส่ใจสุขภาพตัวเองกันตั้งแต่วันนี้ด้วยการเลือกรับประทานอาหารเสริมที่จะช่วยเพิ่มปริมาณออกซิเจนในเลือดเพื่อช่วยให้ระบบร่างกายทุกๆ ส่วนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

อ่านบทความเพิ่มเติมเกี่ยวกับเลือดจระเข้ ได้ที่นี่

สนใจ สั่งซื้อเลือดจระเข้ได้ที่นี่ เลย

References:

Share this post

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *